INFORMACJA

Wypełnione wnioski "Wyprawki szkolnej" (zwrot za podręczniki klasy II, III, VI SP) składamy do 10.09.2014 w sekretariacie szkoły lub u pedagoga p. G. Pasterskiej.
Wypełnione wnioski o przyznaniu stypendium szkolnego składamy u pedagoga szkolnego do 15.09.2014
PODRĘCZNIKI


Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 140.KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

Informujemy, że w naszej szkole odbędzie się kiermasz podręczników na rok szkolny 2014/2015.

Kiermasz używanych podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum: 2 września 2014r. w godz. 9.00 - 15.00

Kiermasz nowych podręczników do gimnazjum: 3 września 2014r. w godz. 9.00 - 15.00

Kiermasz nowych podręczników do szkoły podstawowej: 4 września 2014r. w godz. 9.00 - 15.00GŁOSUJCIE NA NASZĄ SZKOŁĘ

GŁOSUJCIE NA NASZĄ SZKOŁĘ!

W Warszawie a zatem i w Wawrze 20 stycznia rozpoczął się budżet partycypacyjny. Na czym on polega? Z budżetu Dzielnicy Wawer została wydzielona kwota 842 000 zł z podziałem na 13 osiedli (po 64 769 zł na każde osiedle) na realizację w 2015 roku zwycięskich projektów. W osiedlu Radość zostało złożonych 13 projektów. Co najistotniejsze 5 z tych projektów dotyczy NASZEJ szkoły. TYLKO zwycięskie projekty zostaną zrealizowane, a zatem zwracam się do Państwa z prośbą byśmy wspólnie zadbali o największą ilość głosów dla poniższych projektów, z których bezpośrednio będą korzystać Nasze dzieciaki :) :

- "Stworzenie multimedialnej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 140"
- "Zakup dwóch interaktywnych zestawów edukacyjnych na potrzeby klas I-III w Szkole Podstawowej nr 140"
- "Zakup interaktywnego zestawu edukacyjnego na potrzeby klas I-III w Szkole Podstawowej nr 140"
- "Doposażenie biblioteki w Szkole Podstawowej nr 140"
- "Stworzenie multimedialnych pracowni językowych w Szkole Podstawowej nr 140"

Ważne byśmy wspólnie dotarli do jak największej grupy mieszkańców Warszawy (PAMIĘTAJMY! Mieszkańcem Warszawy jest każdy obywatel deklarujący chęć mieszkania w Warszawie, łącznie z osobami małoletnimi), którzy oddadzą swoje 5 głosów na Nasze 5 projektów :).
Istotny może się okazać każdy głos, więc zachęcajmy rodzinę, sąsiadów, znajomych, starszych, młodszych.... WSZYSTKICH do głosowania na powyższe projekty.
Głosować będzie można elektronicznie, papierowo, korespondencyjnie!
Głosować można w dniach 20-30 CZERWCA!!!
Każdy może oddać 5 głosów!
Głosować mogą również osoby niepełnoletnie (łącznie z niemowlakami)!LATO W MIEŚCIE 2014

Warszawski Program „Lato w Mieście 2014”

 

oraz wykaz dyżurów oddziałów przedszkolnych
w okresie  wakacji 2014 r. w szkołach podstawowych

  

Lp.

nazwa placówki

adres

termin 

1

 

Szkoła Podstawowa nr 76

 

    ul. Poezji 5

30.06 - 11.07.

2

 

Szkoła Podstawowa nr 86

 

 ul. Koryncka 33

30.06 - 11.07.

3

 

Szkoła Podstawowa nr 204

 

ul. Bajkowa 17/21 

14.07 - 25.07.

4

Szkoła Podstawowa nr 218

 ul. M. Kajki 80/82

28.07 - 08.08.

5

Szkoła Podstawowa nr 124

ul. Bartoszycka 45/47

11.08 -  22.08.

6

Szkoła Podstawowa nr 138 
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Pożaryskiego 2   

18.08 - 29.08.

 

Pozostałe informacje oraz karta uczestnika dostępne tutaj

PIKNIK W SZKOLE

WYNIKI IX DZIELNICOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Wyniki IX Dzielnicowego Konkursu Literackiego


logo konkurs literackiDnia 20 marca 2014r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 140 w Zespole Szkół nr 120 IX Dzielnicowy Konkurs Literacki, w którym wzięło udział 28 uczniów z 6 wawerskich szkół (11 z klas II i 17 z klas III).

Uczniowie zajęli następujące miejsca:

Klasy II
I miejsce: Zuzanna Madaj - Szkoła Podstawowa nr 124
II miejsce: Michał Rogoziński - Szkoła Podstawowa nr 218
III miejsce: Julia Zagórowska - Szkoła Podstawowa nr 138

Klasy III
I miejsce: Iga Wilczewska - Szkoła Podstawowa nr 76
II miejsce: Lena Michalska- Stępkowska - Szkoła Podstawowa nr 218
III miejsce: Alicja Sikora - Szkoła Podstawowa nr 76
Gabriela Majkowska - Szkoła Podstawowa nr 216
Michał Roszczyk - Szkoła Podstawowa nr 140

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu Literackiego w przyszłym roku szkolnym.


REKRUTACJA 2014

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 140 w Zespole Szkół nr 120 w Warszawie oraz do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015.


plik do pobrania


Informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych są zamieszczone na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy.


rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

rekrutacja do klas pierwszychWspomnienia z kosmosu

Do Zespołu Szkół nr 120 przybył  niecodzienny gość, dosłownie:  gość z kosmosu. We wtorek, 4 lutego br. generał Mirosław Hermaszewski, bo o nim mowa, spotkał się z uczniami klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 140. Dzieci z wypiekami na twarzach od rana oczekiwały na pojawienie się w szkole pierwszego polskiego kosmonauty. Wraz z wychowawczynią i rodzicami starannie przygotowały się na to niezwykłe spotkanie. Na ścianach pojawiły się ogromne fotosy gen. Hermaszewskiego, przygotowano nagranie Polskiej Kroniki Filmowej uwieczniające lot pierwszego Polaka w kosmos, w pogotowiu na autografy Kosmonauty czekały notesy uczniów.

Po przywitaniu przez panią dyrektor Beatę Scelinę generał Hermaszewski udał się do specjalnie na tę okazję przygotowanej sali, wypełnionej uczniami oraz rodzicami. Ponad dwugodzinne spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali barwnych opowieści pierwszego polskiego Kosmonauty i z równie wielkim zainteresowaniem słuchali odpowiedzi generała na pytania, które wcześniej przygotowali.

W podziękowaniu za spotkanie dzieci wręczyły generałowi Hermaszewskiemu kwiaty oraz album z kilkudziesięcioma ilustracjami kosmosu, który same wykonały. Naturalnie, nie zabrakło pamiątkowych zdjęć oraz fotosów, na których generał Mirosław Hermaszewski uwiecznił swój pobyt w Radościańskiej Stoczterdziestce.


wspomnienia z kosmosu 1

wspomnienia z kosmosu 2

wspomnienia z kosmosu 3

wspomnienia z kosmosu 4


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że do świetlicy szkolnej można dzwonić na nowy numer telefonu: 798 819 133.


Doskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych w szkole


Od września 2013 roku Zespół Szkół nr 120 przystąpił do realizacji projektu językowego „Enhancing Language and Intercultural Competences”  („Doskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych w szkole”)  w ramach programu Comenius Regio.

Projekt realizowany przez Biuro Edukacji, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Szkół nr 120 przy  ul. Wilgi 19, Zespół Szkół nr 84 przy ul. Zwycięzców 44 we współpracy z władzami oświatowymi miasta Cardiff (Wielka Brytania) oraz partnerskimi szkołami z Walii: Cardiff Council, St. Mary’s Catholic Primary School, St. David’s Catholic College, Race Equality First Ltd ze środków programu „Uczenie się przez całe życie”, komponent: Comenius Regio.

Koordynator projektu: Małgorzata Zasuńska – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Koordynator projektu z ramienia Zespołu Szkół nr 120: Maria Koprowska 

Wartość projektu: 222 470 zł                                         Wartość dotacji: 188 230 zł

Celem projektu jest rozwinięcie innowacyjnego podejścia do nabywania kompetencji czytania i pisania oraz nauczania języka, tak by pomóc uczniom zrozumieć powiązanie pomiędzy umiejętnościami z zakresu ich języka ojczystego, a nowymi językami, których się uczą.

Cele szczegółowe projektu:

  • rozwijanie innowacyjnego podejścia w zakresie nauczania języka;
  • pomoc uczniom w zrozumieniu połączeń pomiędzy ich kompetencjami w zakresie języka ojczystego, a uczeniem się nowego języka obcego;
  • wspólna praca nauczycieli i uczniów z uwzględnieniem: uczenia się w oparciu o metody projektowe, uczenia się z podziałem na grupy pod względem płci, zróżnicowanych metod uczenia się i nauczania, kreatywnego podejścia zwiększającego umiejętności uczenia się języka.

Kluczowe działania przewidziane w projekcie:

1.  Przeprowadzenie analizy poziomu biegłości językowej uczniów zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;

2.  Wymiana doświadczeń nauczycieli szkół warszawskich i szkół z Cardiff w zakresie nauczania języków obcych;

3.  Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w Polsce i Wielkiej Brytanii (INSET 1 i INSET 2);

4.  Opracowanie platformy e-Twinning, na której nauczyciele będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie metodyki nauczania oraz innowacyjnego podejścia do nauczania języków obcych;

5.  Utworzenie „klasy językowej” w szkołach pilotażowych, której zadaniem jest prowadzenie dodatkowych zajęć z języków obcych oraz języka polskiego, jako drugiego.

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
147,043 Unikalnych wizyt